Sammanställning av antalet jaktprovsmeriterade avkommor födelseår 1996-2013.
Scuba´s uppfödargenomsnitt samt rasens genomsnitt att jämföra med!

Födelseår Totalt antal reg Antal jaktprovsmeriterade Antal Scuba-valpar Jaktprovsmeriterade Scuba´s
1990–95 147 11
1996 31 4 8 2
1997 48 7 0
1998 47 7 0
1999 76 5 8 2
2000 78 7 13 0
2001 78 11 4 1
2002 113 12 9 4
2003 86 10 0
2004 107 15 10 4
2005 101 16 0
2006 87 12 7 6
2007 95 24 8 5
2008 108 15 8 4
2009  87 4 10 3
2010  71 ? 0
2011   3  8 4
2012   ?  0
2013   ?  7 2
TOTALT 1421 165 100 37

Rasens genomsnitt antal jaktmeriterade hundar: ca 11,5%.
Scuba´s uppfödargenomsnitt av antal jaktmeriterade hundar: 37%.
(Scuba´s jaktmeriterade hundar är ca 22,4% av det totala antalet jaktmeriterade weimaraner i Sverige.)

Källor: SWeiKs hemsida, SKFs hemsida och SKKs HundData.