Samtliga av våra avels- och uppfödargrupper på utställningar.
Det har inte varit så många gånger vi ställt upp med grupper, men vi har ändå lyckats prestera höga resultat och placeringar!

All our breeder- and progenygroups at shows.
We haven´t competed many times with our groups, but still we have managed to get excellent results and high placements!

Här blev vår avelsklass BIG-3 på SKKs utställning på Öland 98-09-06. Progenygroup on Öland 98-09-06, BIG-3 at SKK Allbreed Show.
Från vänster: LP I SUCH SJCH Disodil´s Metall Jacket med hennes avkommor: Scuba´s Bartolomeus Besserwisser, LP I Scuba´s Benjamin Biedermann, Scuba´s Berühmter Baltazar, Scuba´s Barfüssige Barbara. From the left: LP I SUCH SJCH Disodil´s Metall Jacket with her off-spring; Scuba´s Bartolomeus Besserwisser, LP I Scuba´s Benjamin Biedermann, Scuba´s Berühmter Baltazar, Scuba´s Barfüssige Barbara.

På Specialklubbens officiella utställning i Ånnaboda 99-05-29 fick vår uppfödargrupp och avelsgrupp hederspris och i finalen blev vi BIS-1! Domare: Björn Larsson. At the first official show of our specialclub, in Ånnaboda 99-05-29, our progenygroup earned prize of honour and in the finals, we became BIS-1! Judge: Björn Larsson, Sweden.
Från vänster: LP I SUCH SJCH Disodil´s Metall Jacket, Scuba´s Barfüssige Barbara, Scuba´s Bauta-Boris, LP I Scuba´s Benjamin Biedermann, Scuba´s Braver Bertram. From the left: LP I SUCH SJCH Disodil´s Metall Jacket, Scuba´s Barfüssige Barbara, Scuba´s Bauta-Boris, LP I Scuba´s Benjamin Biedermann, Scuba´s Braver Bertram.

På Specialklubbens utställning i Ånnaboda den 26 maj 2001 (domare: Åke Sjöström) deltog vi med en uppfödargrupp. Vi lyckades med konststycket att få hederspris och blev Best In Show-grupp! Deltagande hundar i gruppen: S. Dalwhinnie, LP I S. Benjamin Biedermann, S. Bartolomeus Besserwisser och S. Eileen Hardy. On the show in Ånnaboda at the Specialclub, May 26th, (judge: Åke Sjöström) we had a breedersgroup. We managed to get a prize of honour and in the finals: Best In Show-group! Participating dogs in the group: S. Dalwhinnie, LP I S. Benjamin Biedermann, S. Bartolomeus Besserwisser and S. Eileen Hardy.

På Specialklubbens officiella utställning i Ånnaboda 04-05-22 fick vi följande resultat:
Avelsklass med BABBEN: 1 med HP, bästa avelsklass och BIS
Uppfödargrupp: 1 med HP, bästa uppfödargrupp och BIS. Domare: Leni Nousiainen, Finland.
At the official show of our specialclub, in Ånnaboda 04-05-22, we achieved following results:
Progenygroup with BABBEN: 1st with prize of honour HP, best group and BIS
Breedergroup: 1st with prize of honour HP, best group and BIS. Judge: Leni Nousiainen, Finland.
Från vänster: S. Barfüssige Barbara, S. Gold Strike, S. Galliano, S. Glengoyne, S. Gin And It. From the left: S. Barfüssige Barbara, S. Gold Strike, S. Galliano, S. Glengoyne, S. Gin And It.

2004-12-11, SKK Int Hund 2004. Rasdomare: Magdalena Karlsson.
Avelsklass: SUCH SJCH Scuba´s Barfüssige Barbara med NESSA, EMBLA, MINA och ISA: 1 pris med HP och bästa grupp
Uppfödargrupp: Scuba´s kennel: 1 pris med HP och bästa grupp och...
2004-12-11, SKK Int Hund 2004, Swedish Winner-show. Judge: Magdalena Karlsson.
Progenyclass: SUCH SJCH Scuba´s Barfüssige Barbara with NESSA, EMBLA, MINA and ISA: 1st prize and HP and best group
Breedergroup: Scuba´s kennel: 1st prize and HP and best group and...

Pre-judging. Photo: Marcus Niklasson

Big final-ring. Photo: Marcus Niklasson
...en rafflande final! Våra två grupper blev inte placerade. Ett STORT TACK till er valpköpare som stannar kvar och verkligen ställer upp!!! ...marvellous finals! Our two groups were not placed. A BIG THANK to our puppy-buyers who stay long for the finals!!!

2006-07-01: SKK Int Visby, domare: Marie Nylander
Vår uppfödargrupp får HP och går vidare till finalerna. Väl där, i mördande konkurrens, plockar domaren ut oss i första omgången men sedan får vi tacka för oss... Vi visade upp oss och vi vet att vi hade en väldigt BRA grupp! Det har vi hört...
2006-07-01: SKK Int Visby, judge: Marie Nylander
Our breedersgroup gets prize of honour. In the big finals (very hard competition!) we are picked in the first round but then we have to go... We showed, and we know that we had a really GOOD group of dogs! We have heard that...

2006-07-02: SKK Nat Visby, domare: Kurt Nilsson
Vår uppfödargrupp får HP.
I uppfödargrupperna båda dagarna ingick WISSE, EMBLA, CARMA och BABBEN.
2006-07-02: SKK Nat Visby, judge: Kurt Nilsson
Our breedersgroup gets prize of honour.
In our breedersgroup both days were following dogs competing: WISSE, EMBLA, CARMA and BABBEN.


© Sabine Tofftén
2007-11-04: SKK Int Växjö, rasdomare: Harry Tast, Finland och gruppdomare: John Walsh.
Vår uppfödargrupp får HP i rasringen. I finalerna blir vi BIG-R!
I uppfödargruppen ingick hundar ur tre kombinationer: EMBLA, MUSSE, PIMM och KAISER.
2007-11-04: SKK Int Växjö, breedjudge: Harry Tast, Finland and groupjudge: John Walsh.
Our breedersgroup gets prize of honour and in the finals we were awarded with a BIG-R!
The dogs in our breedersgroup were dogs from three combinations: EMBLA, MUSSE, PIMM and KAISER.

På SWeiKs 30-årsjubileum på Öland den 4 oktober 2009 (domare: Gil Simpson) deltog vi med en uppfödargrupp. Vi fick hederspris och blev Best In Show-grupp! I gruppen deltog tikar ur tre kombinationer: S. Itchy Bitchy, S. Jet Set, S. Inspiration of Quadet och S. Gold Strike. On the show at the SWeiK 30th anniversary, October 4th, (judge: Mrs Gil Simpson) we had a breedersgroup. We had a prize of honour and in the finals: Best In Show-group! Participating bitches in the group were from three combinations: S. Itchy Bitchy, S. Jet Set, S. Inspiration of Quadet och S. Gold Strike.

"4 very similary made and consistent stylish bitches. All moved with similar drive and easy stride. Congratulations to the breeder. Best group!"

På samma utställning hade vi avelsklass med CARMA. Hennes valpar ur hennes två kullar deltog: S. Kiss The Boys Goodbye, S. Itchy Bitchy, S. Inspiration of Quadet och S. Inchmurrin.
1 med HP, bästa avelsklass och BIS!
At the same show we had a progenygroup with CARMA. Her puppies from her two litters participated: S. Kiss The Boys Goodbye, S. Itchy Bitchy, S. Inspiration of Quadet och S. Inchmurrin.
We managed to get a 1st with prize of honour HP, best group and BIS!

"A lovley tribute to the bitch for excellent samples of the breed wich reflect the mothers qualities. The owner of the bitch should be very proud of the consistent type and quality this bitch has produced."

2014-08-10: World Winner Show 2014 Helsinki, judge: Kathy Gorman, UK
Our breedergroup with TERRA, TOSCA and GISSA. Out of a total of 7 groups we were placed 2nd !!!
Lovely critics: "Very similar headtypes, Well balanced and good on the move."