Jaktprovsdomarutbildning:

2001-06-21 Domarelevtjänstgöring;
SWeiK ord eftersöksgrenar, domare: Torbjörn Petersson
2001-07-07 Domarelevtjänstgöring;
SWeiK ord eftersöksgrenar, domare: Lennart Karlsson
2001-07-08 Domarelevtjänstgöring;
SWeiK ord eftersöksgrenar, domare: Torbjörn Petersson
2001-07-08 Domarelevtjänstgöring;
SWeiK särsk eftersöksgrenar, domare: Torbjörn Petersson
2001-07-21 Domaraspiranttjänstgöring;
SWeiK ord eftersöksgrenar, domare: Lennart Karlsson
2001-07-21 Teoretiskt prov
2001-09-22 Domarelevtjänstgöring;
SWeiK ord fältprov, domare: Gunnar Ericsson
2001-09-23 Domarelevtjänstgöring;
SWeiK ord fältprov, domare: Gunnar Ericsson
2001-10-06 Domarelevtjänstgöring;
SBnK ord fältprov, domare: Tommy Andersson
2001-10-07 Domarelevtjänstgöring;
SBnK ord fältprov, domare: Tommy Andersson

Jaktprovsdomaruppdrag:

Datum Ort Arrangör  
2002-07-20 Vänersborg SWeiK ord eftersöksgrenar
2002-07-21 Vänersborg SWeiK ord eftersöksgrenar
2002-08-22 Jörn SWeiK särsk eftersöksgrenar
2002-09-03 Jörn SWeiK särsk eftersöksgrenar
2002-09-04 Jörn SWeiK särsk eftersöksgrenar
2003-01-01 Lopperstad SWeiK särsk fält
2003-04-22 Lakene gård   Inoff Garbu Open; kennel Garbus valpträff
2003-07-20 Skogaryd SWeiK KM eftersöksgrenar
2003-09-27 Kalmar SWeiK särsk eftersöksgrenar
2003-10-05 Silte SWeiK ord fält
2003-10-11 Kalmar SWeiK särsk eftersöksgrenar
2003-11-01 Skåne SRBS ord fält
2003-11-02 Skåne SRBS ord fält
2003-11-09 Lopperstad SWeiK särsk fält
2004-08-14 Boarp SRBS ord eftersöksgrenar
2004-08-15 Boarp SRBS ord eftersöksgrenar
2004-08-21 Vagnhärad SWeiK särsk eftersöksgrenar
2004-08-29 Jörn SWeiK särsk eftersöksgrenar
2004-09-11 Grönfjäll SWeiK ord fjäll
2004-09-12 Grönfjäll SWeiK ord fjäll
2004-10-03 Silte SWeiK ord fält
2004-10-19 Kalmar SWeiK särsk eftersöksgrenar
2004-10-23 Wannborga SWeiK ord fält
2004-10-30 Skåne SRBS ord fält
2004-10-31 Skåne SRBS ord fält
2005-08-06 Kynnefjäll SRBS ord eftersöksgrenar
2005-08-07 Kynnefjäll SRBS ord eftersöksgrenar
2005-08-13 Skogaryd SWeiK ord eftersöksgrenar
2005-08-14 Skogaryd SWeiK ord eftersöksgrenar
2005-08-23 Vagnhärad SWeiK särsk eftersöksgrenar
2005-10-28 Boarp SRBS särsk eftersöksgrenar
2005-10-29--30 Boarp SRBS ord fält
SRBS Klubbmästerskap
2006-04-08 Öland SVK
Småland-Östergötland
Inoff Klubbmästerskap fält
2006-07-29 Kalmar SWeiK ord eftersöksgrenar
2006-07-30 Kalmar SWeiK ord eftersöksgrenar
2006-09-30 Fjällskär SWeiK ord fält
2006-10-01 Fjällskär SWeiK ord fält
2006-10-29 Öland SWeiK ord fält
2006-12-02 Boarp SRBS särsk fält
2006-12-03 Boarp SRBS särsk fält
2007-07-07 Berga SWeiK ord eftersöksgrenar
2007-07-08 Berga SWeiK ord eftersöksgrenar
2008-04-12 Öland SVK
Småland-Östergötland
Inoff Klubbmästerskap fält
2008-07-06 Berga SWeiK ord eftersöksgrenar
2008-09-14 Berga särsk eftersöksgrenar
2008-10-25--26 Tomelilla SWeiK ord fält
2009-09-05--06 Svansele SWeiK ord skog
2009-09-12--13 Boarp SRBS särsk eftersöksgrenar
2009-10-31 Lopperstad SWeiK särsk fält
2009-11-01 Gärdslösa SWeiK särsk fält