GISSA är ur vårt val ur TERRAS andra kull. Vi valde att behålla henne för att försöka föra hennes mors, mormors, mormors mors och mormors mormors linjer vidare, fyra generationer jaktprovschampions!

TERRA är nu Sveriges yngsta weimaraner genom tiderna som blivit jaktprovschampion, endast två år och nästan fyra månader gammal! Hon har ett gott arv, mamma CARMA blev SE JCH när hon var 3,5 år, mormor BABBEN var 5,5 år precis som mormors mor ASTI. Det känns otroligt bra när man vet att det man satsat på slagit rätt! Vi är unika med vår tiklinje, där vi har fyra av oss ägda, varav tre egenuppfödda dubbelchampions (SE UCH och SE JCH). Det är inte många som kan toppa det, i synnerhet inte i Skandinavien, om någon ens kan det...
Inte att förglömma; Naturligtvis har vi också haft förmånen att använda några fantastiska hanhundar till våra tikar som även de självklart har tillfört sitt. Det tackar vi särskilt för!

CARMA blev Svensk Jaktchampion dagen efter hon fyllde 3,5 år. CARMA är den första svenskfödda och svenskägda weimaranern som även gått till pris på jaktprov i Danmark. Vi är mycket stolta över det! Och hon har, precis som far, mor, moster och mormor, vunnit SWeiKs KM i fält!

PHOENIX, GISSAs pappa, är en underbar hane! Han visade tidigt ha en mycket stor potential; härlig jakthund med en härlig mentalitet och ett vackert yttre. Idag är han multichampion! Redan som valp lärde vi känna PHOENIX och vi har lärt känna både honom och hans stora härliga familj under åren som gått. Tack Marie, för att vi får möjlighet att använda PHOENIX till vår N-kull!

GISSA is our pick of the litter from TERRA´s second litter. We chose to keep her; the legacy of her mother, grand-mother, great grand-mother and great great grand-mother - four generations of fieldtrialchampions!

TERRA is now the youngest weimaraner in Sweden ever, having that title, at the age of only 2 years and almost 4 months! She has a good legacy, mom CARMA became SE JCH only 3,5 years old, granny BABBEN was 5,5 years like great grandma ASTI. It feels great when you know that what you have invested in struck so right! We are unique with our bitch-line, where we have four of us owned, including three home-bred dual-champions (SE and SE CH JCH). It is not many who can top that, particularly in Scandinavia, where no one can ...
Not to forget, of course, we also have had the privilege to use some fantastic dogs to our females who also have brought a deal into it all. We are most grateful in particular for the honour!

CARMA became Swedish Fieldtrialchampion (Svensk Jaktchampion) the day after she was 3,5 years old. CARMA is the first swedish-bred and swedish-owned weimaraner having a prize at fieldtrials in Denmark. We´re very proud of it! And she has, like her father, mother, aunt and grand-mother, became the winner of SWeiK Clubchampionships in fieldtrials!

PHOENIX, GISSA´s daddy, is a wonderful dog! He showed early lots of potential; an excellent hunter with a lovely temper and a beautiful exteriour.  Today, he is a multichampion! Already as a puppy, we learned to know PHOENIX, and we have learned to know him and his big family through the years. Thanks, Marie, for letting us use PHOENIX to our N-litter!


GISSA 10 veckorGISSA fann sin första fasan, stod fint. Ooops, där flög den!
GISSA found her first pheasant, nice point. Ooops, it flew away!


GISSA 4 mån

Mer om GISSA och hennes kullsyskon kan ni läsa om på N-Kullens egen sida.

More about the GISSA and her littermates in the N-litter on their own site.

Fortsätta till Astis Babbens Carmas Disas Terras eller Pimms sida?