Resultat / Results

Jaktprov / Fieldtrials/Huntingtests: 1x 2 pris ukl, 2x 1 pris ökl,1x 2 pris ökl, 2x 1 pris ekl, 1x 3 pris ekl fält.
Viltspår / Bloodtracking: godk anlkl
Utställning / Shows: 1x BIR-valp, 4x CERT, 23x CK, R-CACIB, 4x CACIB, 10x BIR, BIR-veteran, 18x Jkl-1, BIG-2, BIG-3, BIG-4, BIG-R, BIS-3, BIS-4, BIS-6. 2x Uppfkl 1 m HP + BIS-1, 2x Avelskl 1 m HP + 1x BIG-3 + 1x BIS-1.
Mentaltest: Genomförd SBK korning, dokumenterat skottfast.
Lydnad / Obedience: LP lydnkl I, 1x 1 pris + 2x 2 pris + 1x 3 pris lydnkl II.
Vandringspriser / Trophies: Svenska Vorstehklubben litografi bästa fälthund ukl -94, Lennarts Vapens vpr -94, Svenska Vorstehklubben litografi bästa fälthund ökl -97, Svenska Weimaranerklubben KM fält -95 och -97, Svenska Weimaranerklubben KM eftersöksgrenar -96, WeimaranerNytts Cup -94, Svenska Weimaranerklubben Bästa jaktliga prestation -95 och -97.
Övrigt / Others: HD: UA. 64 cm, bett och tänder ua
  Asti är den femte weimaranern som erhållit titeln Svensk Utställningschampion och hon är den första weimaraner någonsin som erövrat titeln Svensk Jaktchampion.
Asti är den första weimaraner som gått till pris i unghundsklass och i elitklass på fältprov.
SWeiKs Bruksavelspris: 2003, Brons och silver till MULTICH Disodil´s Metall Jacket

Astis genomsnitt på egenskapssiffror vid samtliga starter på jaktprov 1994-2000:
Klass Fart Vidd Reviering Följsamhet/samarbete Fält Apport
1994 ukl 6 4
1995 ökl 3 3 3 3 - -
1996 ökl 4,2 4 3,4 3 6 0
1997 ökl 3,4 3,6 3 3,4 6,7 9
1998 ekl 4,4 4 3,8 3,6 6 8
1999 ekl 4 4 3 4 - -
2000 ekl 3 3 3 4 - -
Totalt 3,67 3,6 3,2 3,5 6,18 5,25
Astis samtliga jaktprovsstarter:
Arr Datum Klass Fält Apport Vatten Släpspår App ruta Pris Övrigt
SVK 94.07.30 ukl     5 4      
SVK 94.08.06 ukl     6 8      
SVK 94.09.17 ukl 0           Riksprov Gotland
SVK 94.09.23-25 ukl 6 4       2:a pr SVK Smål-Östergötl bästa fälthund ukl
SVK 95.07.29 ökl     7 6      
SVK 95.08.12 ökl     0 4      
SVK 95.09.29 ökl 0            
SVK<'TD> 95.10.14 ökl 0            
SVK 95.10.21 ökl 0            
SVK 96.07.28 ökl     7 10      
SWeiK 96.08.03 ökl     10 9     Klubbmästarinna eftersöksgrenar!
SVK 96.08.10 ökl     10 10      
SVK 96.09.27 ökl eg            
SVK 96.10.04-06 ökl eg            
SWeiK 96.10.12 ökl 0            
SWeiK 96.11.02 ökl 6 0          
SVK 97.07.27 ökl     10 10      
SVK 97.08.10 ökl     8 10      
SVK 97.09.26 ökl eff            
SVK 97.10.19 ökl 7 8       1:a pr Svensk Utställningschampion!
SVK Smål-Östergötl bästa fälthund ökl
SWeiK 97.10.25 ökl 7 10       1:a pr Klubbmästarinna fält!
SWeiK 97.10.26 ökl 6 9       2:a pr  
SWeiK 98.08.08 ekl     10 0 7    
SWeiK 98.08.30 ekl     7 0 10    
SWeiK 98.09.05 ekl     10 10 7    
SWeiK 98.09.19 ekl 4 6       3:e pr  
SWeiK 98.09.20 ekl 7 9       1:a pr  
SWeiK 98.10.24 ekl 0            
SWeiK 98.10.25 ekl 7 9       1:a pr Svensk Jaktchampion!
SBnK 98.11.22 ekl eg            
SWeiK 99.07.15 ekl     10 10 10    
SWeiK 99.09.03 ekl     9 0 10   Bästa ekl-hund apportruta
(SWeiK 20-årsjubileum, KM i e-sök)
SWeiK 99.09.18 ekl eff            
SWeiK 00.08.13 ekl     10 10 10    
SWeiK 01.06.21 ekl     5 10 8    
SWeiK 01.07.07 ekl     5 10 10    
SWeiK 02.08.14 ekl     8 9 9    
SWeiK 02.08.15 ekl     10 10 10    
                   
Arr Datum Klass Fält Apport Vatten Släpspår App ruta Pris Övrigt

2003-05-25, SKF, Ånnaboda. Domare: Yrsa Møller Jørgensen.
" Välbehållen äldre hund på 10 år med gott huvud. God stark hals. Väl bibehållen kropp. Välvinklad. Goda rörelser. God päls och färg. "
vetkl 3, CK, btkl oplac.


Asti mars 2004.

2004-05-22, SKF, Ånnaboda. Domare: Leni Nousiainen.
" En 11-årig tik i utm kondition. Till och med munnen är fortf som en unghunds. Gratulerar ägaren till god skötsel. Välformat huvud, halsen kunde varit torrare, korr prop. Ngt framskjutna framben, med knappa vinkl, tillr vinkl bak, aningen vågig o mjuk päls. Utm steglängd. Ngt hög i frambensrörelserna. "
vetkl 2, CK, btkl-r.

Fortsätta till Disas Carmas eller Babbens sida?