Resultat / Results:

Jaktprov / Fieldtrials/Huntingtests: 1x 2 pris ukl fält, 1x 1 pris ökl, 3x 2 pris ökl, 1x 3 pris ökl fält, 4x 2 pris elitklass fält.
Viltspår / Bloodtracking: godk anlkl
App.test / Retrievingtest: godk
Utställning / Show: 3x BIR-valp, BIS-valp, 3x CERT, 6x CK, BIR, R-CACIB, 3x Jkl-1.
Mentaltest: Genomförd SVK mentalbeskrivning, dokumenterat skottfast.
Lydnad / Obedience: 3:e pris lydnkl I
Övrigt / Others: HD UA. 60 cm, bett och tänder ua.
Disa är den sjätte weimaranern någonsin som erhållit titeln Svensk Utställningschampion.
Bästa spårhund SVK e-sök Boxholm -96

Disas genomsnitt på egenskapssiffror vid samtliga starter på jaktprov 1996-2001:

Klass Fart Vidd Reviering Följsamhet/
samarbete
Fält Apport
1996 ukl 3,5 3,5 3 3,3 5 5
1997 ökl 2,6 2,6 2,6 3,6 6 10
1998 ökl 4 4 3,7 4 5,7 9,7
1999 ekl 3,7 3,7 2,7 3,7 5 9
2000 ekl 3,2 3,2 3,2 3,6 5,3 9,3
2001 ekl 3 3 3 4 - -
Totalt 3,33 3,33 3,03 3,7 5,4 8,6

Disas samtliga jaktprovsstarter:
Arr Datum Klass Fält Apport Vatten Släpspår App ruta Pris Övrigt
SVK 95.09.09 ukl     0 10      
SVK 96.07.28 ukl     9 10      
SWeiK 96.08.03 ukl     0 10      
SVK 96.08.10 ukl     7 10     SVK Smål-Östergötl bästa spårhund ukl
SVK 96.09.27 ukl 5 5       2:a pr  
SVK 96.10.04-06 ukl eg            
SWeiK 96.10.12 ukl eff            
SWeiK 96.11.02 ukl eff            
SVK 97.07.27 ökl     9 10      
SVK 97.08.10 ökl     0 10      
SWeiK 97.09.21 ökl eff (skog)            
SVK 97.09.26 ökl eg            
SVK 97.10.19 ökl 0            
SWeiK 97.10.25 ökl 6 10       2:a pr  
SWeiK 97.10.26 ökl 6 10       2:a pr  
SWeiK 98.08.08 ökl     8 10      
SWeiK 98.08.30 ökl     10 0      
SWeiK 98.09.19 ökl 6 10       2:a pr  
SWeiK 98.09.20 ökl 7 9       1:a pr Svensk Utställningschampion!
SWeiK 98.10.02 ökl     9 10      
SWeiK 98.10.24 ökl 4 10       3:e pr  
SWeiK 99.07.15 ekl     8 0 8    
SWeiK 99.08.08 ekl     10 8 8    
SWeiK 99.09.18 ekl eff            
SWeiK 99.10.09 ekl 0            
SWeiK 99.10.10 ekl 5 9       2:a pr  
SWeiK 00.08.04 ekl     10 10 6    
SWeiK 00.08.12 ekl     10 10 10    
SWeiK 00.09.16 ekl 5 8       2:a pr  
SWeiK 00.09.17 ekl 6 10       2:a pr  
SWeiK 00.10.03 ekl eff            
SWeiK 00.10.04 ekl eg            
SBnK 00.10.28 ekl 5 10       2:a pr  
SWeiK 01.06.21 ekl     9 0 6    
SWeiK 01.07.07 ekl     10 10 10    
SWeiK 01.09.22 ekl eg            
SWeiK 03.07.18 ekl     10 10 10    
SWeiK 03.07.20 ekl     10 10 8   KM Skogaryd: Bästa Elitklasshund
Arr Datum Klass Fält Apport Vatten Släpspår App ruta Pris Övrigt

Fortsätta till Astis Babbens eller Carmas sida?