Resultat / Results:

Jaktprov / Fieldtrials/Huntingtests: Eftersöksgrenar ukl: v 9, s 10. Fältprov ukl: 1 pris.
Eftersöksgrenar ökl: v 10, s 10. Fältprov ökl: 2x 1 pris. WeimaranerMästare 2016.
Eftersöksgrenar ekl: v 10, s 10, r 10. Fältprov ekl: 3x 1 pris, 2x 2 pris. SEJCH
Utställning / Show: In-off: HP, Best of Breed, BIG-2. Off: 9x CK, 3x CERT (SE), 1x CAC (DK), 3x CAC (DE), 1x R-CERT (SE), 2x R-CAC (DK), 1x R-CAC (DE), 7x Best Opposite Sex, 6x CACIB, 4x R-CACIB.
Res Junior World Winner 2014, J SE UCH DKCH C.I.B. C.I.E.
Viltspårprov / Bloodtracking: GK anlkl
Mentaltest: x
Övrigt / Others: x

Gissas samtliga provstarter:
Arr Datum Klass Fält Skog/Fjäll Apport Vatten Släpspår App ruta Pris Övrigt
SWeiK 14.08.29-30 Ukl  EG skog - 0 10   eg KM/WM odelat prov
SWeiK 14.09.21 ukl      9 10    
GDH 14.10.25 ukl 7  10   1  
SWeiK 15.08.07 ökl      10 10    
SWeiK 15.10.03--04 ökl eg  - 0 9   0 KM/WM odelat prov
SWeiK 15.11.07 ökl eff  -   0  
SWeiK 15.11.08 ökl eg  -   0  
SWeiK 16.01.02 ökl eg  -   0  
SWeiK 16.01.03 ökl 7  7   1  
SWeiK 16.10.01--02 ökl 7  10 10 10   1 WeimaranerMästare
KM/WM odelat prov
SRBS 17.07.22 ekl      10 10 10  
SWeiK 17.09.09--10 ekl -0 fjäll - 0 0 8 0 KM/WM odelat prov
SWeiK 17.10.28 ekl 5- 10 - - - 2 -
SWeiK 17.10.29 ekl eg- - - - - 0 -
SWeiK 17.11.04 ekl 7- 10 - - - 1 -
SWeiK 17.11.05 ekl 7- 10 - - - 1 -
SWeiK 17.11.25 ekl 7- 10 - - - 1 -
SWeiK 17.11.26 ekl 6- 8 - - - 2 -

Fortsätta till Astis Babbens Carmas Disas Terras eller Pimms sida?