Mycket spännande kombination! I stamtavlan finns många mycket högt jaktmeriterade hundar!

Vi är hittills enda uppfödare av weimaraner som har fem generationer jaktchampions i rakt nedstigande led i valparnas stamtavla, varav vi fött upp fyra genarationer själva!

Very exciting combination! In the pedigree there are many highly ranked topdogs from fieldtrials with several prizes!

Still, we are the only breeders of weimaraners in Sweden having five generations of FT/HuntingChampions in the puppies pedigree, of which we´ve bred four generations ourselves!