Scuba´s kullar 1998-2011:

  EGENSKAPSSIFFROR            
kullar   fart vidd reviering följsamhet stånd avance vattenpass simteknik spårteknik
B-kullen, totalt 3,5787 3,532 3,0249 3,758 3,958 3,4871 3,5686 2,9577 3,6153
C-kullen, totalt 3,577 3,5029 2,973 3,6946 3,9362 3,3088 3,4487 2,9584 3,8044
D-kullen, totalt 3,5884 3,5045 2,9105 3,7 2   2,9273 2,9349 3,6201
Disas kull, totalt 3,7428 3,5653 3,0691 3,5625     2,8346 2,9414 3,6581
E-kullen, totalt               2,8809 2,9381 3,6391
F-kullen, totalt   3,6142 3,5147 2,937 3,6771 4 4 2,8384 2,9411 3,6565
G-kullen, totalt 3,5771 3,5193 2,9925 3,7259 3,868 3,5047 3,4155 2,9518 3,7372
H-kullen, totalt 3,6095 3,5152 2,9439 3,6832 4   2,9473 2,9374 3,6363
I-kullen, totalt 3,7461 3,6331 2,8989 3,693 3,6538 3,6534 3,1649 2,9375 3,7452
J-kullen
K-kullen
L-kullen
M-kullen
SCUBA´s 3,629225 3,535875 2,968725 3,686788 3,630857 3,5908 3,114022 2,944256 3,679133
rassnitt 3,198 3,126 2,787 3,633 3,734 3,81 3,201 2,563 3,741

 
Endast hundar startade på jaktprov i Sverige presenteras i tabellen ovan.